Sme spoločnosť s víziou a chuťou ďalej rozvíjať moderné služby správy domu. Spolu s vlastníkmi bytov robíme Bratislavu krajšou. Našou snahou je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave a byť pre nich prvou voľbou, keď sa rozhodujú, komu zveria správu svojho bytového domu.


Moderné služby

Moderné služby správy bytových domov

Ako prví na Slovensku sme sprístupnili vlastníkom informačný portál s kompletne zdigitalizovanou dokumentáciou domu, rozbehli sme HELPDESK dostupný prostredníctvom smartfónov, vytvorili sme elektronický register rozhodnutí vlastníkov, elektronickú tvorbu plánu opráv, zaviedli sme konfigurátor cien poplatkov za správu s dvojzložkovou cenotvorbou.■ Typický poplatok za správu sa pohybuje okolo 8 € mesačne, pri veľkých domoch je nižší (5-6 €) a pri malých mestských vilách naopak vyšší (cca 20-30€).
Kmplexné obnovy

Komplexné obnovy budov

Prestavby kotolní, renovácie striech, zateplenia obvodových plášťov, výmeny okien, plynoinštalácie a elektroinštalácie, modernizácie ležatých rozvodov, kanalizácie, studenej a teplej úžitkovej vody. ■ Bytový dom AVION, ktorý sme komplexne obnovili, získal prestížne ocenenie stavba storočia. ■ Zabezpečujeme hlasovania, stanoviská ku konaniam, stavebné povolenie, podania žiadostí na zabratie verejného priestoru, podporu ŠFRB, dotácie, komerčné úvery, kolaudačné konania. ■ Celková cena služieb obyčajne nepresiahne 2.000€ aj pri komplexných investíciach na bytovom dome. ■ Následne pre zabezpečenie kvalitnej realizácie ponúkame služby stavebného dozoru. Cena sa odvíja od rozsahu investície.
Upratovanie

Upratovanie spoločných priestorov

Ponúkame prepracovaný systém upratovania s individuálne nastaviteľným rozsahom upratovania v týždňovom, mesačnom a ročnom cykle. ■ Upratovanie sa využíva aj na monitorovanie stavu spoločných priestorov, zariadení v dome a okolí. Závady sa okamžite evidujú v HELPDESKu a následne sa riešia. ■ Cena upratovania závisí najmä od frekvencie a rozsahu upratovania. Typická cena služby v panelovom dome s jedným schodiskom a zhruba 50 bytmi sa pohybuje od 5€ na byt mesačne.
Havarijny dispecing

Havarijný dispečing

Havarijný dispečing, ktorý ponúkame, slúži na minimalizáciu škôd pri haváriách typu: únik plynu a vody, prerušenie dodávky elektrickej energie, t. j. pri situáciách, kedy je každá minúta vzácna. ■ Súčasťou tejto služby je prevencia formou osvety, zabezpečenie označenia a funkčnosti hlavných uzáverov a ich sprístupnenie zo spoločných priestorov. ■ Paušálny poplatok za non-stop dispečing je od 0,50€ na byt mesačne.
Prevádzka kotolní

Prevádzka tepelných zdrojov

Prevádzkujeme domové kotolne, teplené čerpadlá a klimatizácie. Máme v zásobe pohotovostné rezervy náhradných dielov ako sú elektródy, obehové čerpadlá, poistné ventily, aby sme najčastejšie sa vyskytujúce poruchy boli schopní odstraňovať bez vplyvu na komfort. ■ Prevádzku tepelných zdrojov do výkonu 500kW zabezpečuje neplatca DPH na priame náklady, čo prináša vlastníkom úsporu nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. ■ Prevádzkujeme cca 50 kotolní a tepelných čerpadiel za mesačnú odmenu od 100€ do 260€.
Drobná údržba

Drobná údržba

Ponúkame maľovanie a vysprávky v malom rozsahu, drobné opravy dlažieb a obkladov, zámočnícke práce - opravy, výmeny vložiek a zámkov, nastavovanie pántov a samozatváračov na vchodových bránach, výmeny žiaroviek a menoviek na zvončekových tablách, opravy drobných porúch na vodovodných potrubiach, čistenie strešných vpustí, montáž schránok a informačných tabúľ. ■ Cena pre našich klientov je 18€ na hodinu a 5€ za dopravu. Väčšina prác trvá 2-3 hodiny a udeje sa v krátkom časovom horizonte od ohlásenia závady.