Sme spoločnosť s víziou a chuťou ďalej rozvíjať moderné služby správy domu. Spolu s vlastníkmi bytov robíme Bratislavu krajšou. Našou snahou je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave a byť pre nich prvou voľbou, keď sa rozhodujú, komu zveria správu svojho bytového domu.


Moderné služby

Moderné služby správy bytových domov

Ako prví na Slovensku sme sprístupnili vlastníkom informačný portál s kompletne zdigitalizovanou dokumentáciou domu, rozbehli sme HELPDESK dostupný prostredníctvom smartfónov, vytvorili sme elektronický register rozhodnutí vlastníkov, elektronickú tvorbu plánu opráv, zaviedli sme konfigurátor cien poplatkov za správu s dvojzložkovou cenotvorbou. Typický poplatok za správu sa pohybuje okolo 8 € mesačne, pri veľkých domoch je nižší (5-6 €) a pri malých mestských vilách naopak vyšší (cca 20-30€).
Kmplexné obnovy

Komplexné obnovy budov

Prestavby kotolní, renovácie striech, zateplenia obvodových plášťov, výmeny okien, plynoinštalácie a elektroinštalácie, modernizácie ležatých rozvodov, kanalizácie, studenej a teplej úžitkovej vody.   Bytový dom AVION, ktorý sme komplexne obnovili, získal prestížne ocenenie stavba storočia.   Zabezpečujeme hlasovania, stanoviská ku konaniam, stavebné povolenie, podania žiadostí na zabratie verejného priestoru, podporu ŠFRB, dotácie, komerčné úvery, kolaudačné konania.   Celková cena služieb obyčajne nepresiahne 2.000€ aj pri komplexných investíciach na bytovom dome. Následne pre zabezpečenie kvalitnej realizácie ponúkame služby stavebného dozoru. Cena sa odvíja od rozsahu investície.
Upratovanie

Upratovanie spoločných priestorov

Ponúkame prepracovaný systém upratovania s individuálne nastaviteľným rozsahom upratovania v týždňovom, mesačnom a ročnom cykle. Upratovanie sa využíva aj na monitorovanie stavu spoločných priestorov, zariadení v dome a okolí. Závady sa okamžite evidujú v HELPDESKu a následne sa riešia. Cena upratovania závisí najmä od frekvencie a rozsahu upratovania. Typická cena služby v panelovom dome s jedným schodiskom a zhruba 50 bytmi sa pohybuje od 5€ na byt mesačne.
Havarijny dispecing

Havarijný dispečing

Havarijný dispečing, ktorý ponúkame, slúži na minimalizáciu škôd pri haváriách typu: únik plynu a vody, prerušenie dodávky elektrickej energie, t. j. pri situáciách, kedy je každá minúta vzácna. Súčasťou tejto služby je prevencia formou osvety, zabezpečenie označenia a funkčnosti hlavných uzáverov a ich sprístupnenie zo spoločných priestorov. Paušálny poplatok za non-stop dispečing je od 0,50€ na byt mesačne.
Prevádzka kotolní

Prevádzka tepelných zdrojov

Prevádzkujeme domové kotolne, teplené čerpadlá a klimatizácie. Máme v zásobe pohotovostné rezervy náhradných dielov ako sú elektródy, obehové čerpadlá, poistné ventily, aby sme najčastejšie sa vyskytujúce poruchy boli schopní odstraňovať bez vplyvu na komfort. Prevádzku tepelných zdrojov do výkonu 500kW zabezpečuje neplatca DPH na priame náklady, čo prináša vlastníkom úsporu nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Prevádzkujeme cca 50 kotolní a tepelných čerpadiel za mesačnú odmenu od 100€ do 260€.
Drobná údržba

Drobná údržba

Ponúkame maľovanie a vysprávky v malom rozsahu, drobné opravy dlažieb a obkladov, zámočnícke práce - opravy, výmeny vložiek a zámkov, nastavovanie pántov a samozatváračov na vchodových bránach, výmeny žiaroviek a menoviek na zvončekových tablách, opravy drobných porúch na vodovodných potrubiach, čistenie strešných vpustí, montáž schránok a informačných tabúľ. Cena pre našich klientov je 18€ na hodinu a 5€ za dopravu. Väčšina prác trvá 2-3 hodiny a udeje sa v krátkom časovom horizonte od ohlásenia závady.