Realizácie zabezpečené v spolupráci s našimi klientami:


2021
renovácia brány
fond opráv
2021
kontajnerové stojisko s dotáciou Hl. mesta
fond opráv + dotácia mesta
2021
kontajnerové stojisko s dotáciou Hl. mesta
fond opráv + dotácia mesta

2021
nová strecha
úver UniCredit Bank
2021
Obnova bytového domu - fasáda, balkóny, strecha
úver UniCredit Bank
2020
renovácia brány
fond opráv
Obnovy domov

Komplexná obnova bytového domu

Zateplenie obvodového plášťa, oprava balkónov a strechy, výmena vstupných dverí, interkomu, inštalácia kamerového systému, výmena bleskozvodov, renovácia schodiska a spoločných priestorov.
Oprava strechy

Oprava zatekania strechy

Zlepšenie tepelnej izolácie strechy, odstránenie tepelných mostov, výmena strešných ventilátorov, odstránenie vlhkosti a plesní, položenie hydroizolácie, výmena bleskozvodu a oplechovania atiky, odstránenie nefunkčných antén.
Modeernizacia kotolne

Modernizácia domovej kotolne

Príprava investičného zámeru, kalkulácia návratnosti, modernizácia technického zariadenia, zvýšenie efektívnosti využívania energetických nosičov, zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie účinnosti.